Side 16 – En hjælp til dig der har en depression…

Gå til første side…

Din praktiserende læge vil stille en række spørgsmål, og ofte skal du også selv udfylde nogle spørgeskemaer, der vil vise, hvilke af dine symptomer der er mest dominerende. Når du gennemgår besvarelserne med din læge, får du samtidig indsigt i den biologiske baggrund for sygdomen og dens forløb, og det bliver lettere at forstå, hvorfor du eventuelt har brug for medicin. Endelig giver spørgeskemaer både dig selv, din familie og lægen mulighed for at følge effekten af din behandling.

Nogle læger spørger til din tilstand, mens de udfylder skemaet, andre beder dig om selv at udfylde det derhjemme eller i venteværelset. Det er efterhånden helt almindeligt, at læger bruger disse skemaer. I kombination med lægens medicinske erfaring, kliniske blik og kendskab til den enkelte patient er metoden et vigtigt skridt på vejen til den optimale behandling og en ny og bedre balance for dig.

Lægen skelner mellem kernesymptomer og ledsagesymtomer, når han eller hun stiller din diagnose. De enkelte symptomer optræder ikke hos alle med samme styrke. Symptomerne skal have været til stede i mindst 2 uger, før man undersøger, om en depression kan være årsagen.

Let depression:                2 kernesymptomer og 2 ledsagesymptomer

Moderat depression:      2 kernesymptomer og 4 ledsagesymptomer

Svær depression:             2 kernesymptomer og 5 ledsagesymptomer

 

Et eksempel på lægens redskaber

Spørgeskemaerne er en del af lægens værktøjskasse. Et af skemaerne (MDI) er specielt udviklet til at finde ud af, om du har en depression, mens et andet (HAM-D17) kan bruges til at vurdere, hvor svær din depression er. Dette skema kan også bruges til løbende at måle, om du får det bedre. Når du gennemgår resultaterne med lægen, får du større indblik i, hvordan dine symptomer påvirker dit liv og din adfærd, og hvilken behandling der skal til, for at symptomerne forsvinder. Se mere side 84-85.

 

Depressionens kernesymptomer

Nedtrykthed. En gennemgribende grå grundstemning, som du ikke kan slippe fri af. Intet lyser op, og intet kan ændre den triste og knugende sindsstemning. Det er en fremmed og ubegribelig følelse, som ikke ligner nogen anden følelse, du kender. Du kan ikke afledes eller opmuntres af noget som helst.

“Bogen” vil blive “lagt op” side vis. D.v.s. hver side er et nyt indlæg… God fornøjelse… virkelig god bog :)

Forrige side…             Næste side…

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.